Στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο των πηγών του Αώου

Στις εγκαταστάσεις του υπόγειου υδροηλεκτρικού σταθμού ξεναγηθήκαμε σήμερα ,και ενημερωθήκαμε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ανανεώσιμες πηγές .